-

| | | - | 14.02.2018 . N 3 .
14.02.2018 14.02.2018 . N 3 .: 14.02.2018__3_Postanovlenie__Izmeneniya_v_PZZ_Ziminskiy_selsovet_.doc

: . , - , 39
: (385-82) 2-24-01, (385-82) 2-24-01
E-mail: admrebr@mail.ru